عملکرد بیمه آسیا در سه ماهه اول سال 1400، در رشته های ثالث، بدنه، درمان و نیز در نسبت خسارت، نشان می دهد که این شرکت بزرگ بیمه ای همچنان یک شرکت پیشرو در مدیریت بهینه رسیک و تولید پرتفوی است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بیمه آسیا در سه ماهه اول سال 1400، با 17.1 درصد از مجموع 136 میلیارد و 849 میلیون و 908 هزار ریال حق بیمه تولیدی 14 شرکت حاضر در بازار سرمایه، 23 میلیارد و 388 میلیون و 113 هزار ریال حق بیمه به خود اختصاص داد.
بنابر این گزارش، بیمه آسیا با 39.1 درصد از مجموع 60 میلیارد و 690 میلیون و 187 هزار ریال خسارت پرداختی توسط این 14 شرکت در سه ماهه اول سال 1400، 9 میلیارد و 154 میلیون و 782 هزار ریال خسارت پرداخت کرد.
این گزارش می افزاید، میانگین فروش رشته پر ریسک بیمه درمان از کل فروش 14 شرکت یادشده طی این مدت 23.2 درصد است و بیمه آسیا 18.3 درصد از کل فروش خود را به این رشته اختصاص داده است. همچنین سهم رشته بدنه خودرو از کل فروش 14 شرکت بیمه، 5.8 درصد و بیمه آسیا 12.5 درصد بوده است.
براساس این گزارش، میانگین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه درمان در بین 14 شرکت حاضر در بورس، 94.1 درصد برآورد شده است در حالی که در خصوص بیمه آسیا این نسبت به 71.8 درصد می‌رسد. در رشته بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو نیز نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در مجموع 14 شرکت به ترتیب 33.5 و 62.3 درصد و در بیمه آسیا به ترتیب 28.9 و 55.1 درصد بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست