بیمه‌نامه آتش‌سوزی واحدهای غیرصنعتی

تعریف:

این نوع بیمه‌نامه، مراکز تجاری از قبیل فروشگاه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، مراکز تفریحی، ورزشی و … را تحت‌پوشش قرار می‌دهد .گفتنی است که دامنه بیمه‌نامه‌های تجاری گسترده‌تر از بیمه‌نامه‌های دیگر است.

خطرهای تحت پوشش در بیمه‌های آتش‌سوزی:

خطرهای اصلی

خطرهای فرعی (اضافی):

1- آتش‌سوزی

2- انفجار

3- صاعقه

4- سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها

5- زلزله

6- طوفان، تندباد و گردباد

7- سقوط بهمن

8- سقوط هواپیما، بالگرد یا قطعات آن‌ها

9- ترکیدگی لوله‌های آب

10- ضایعات ناشی از برف و باران

11- سرقت با شکست حرز

12- شکست شیشه

13- نشست، ریزش و رانش

14- برخورد اجسام خارجی

15- انفجار ظروف تحت‌فشار صنعتی

16- شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب

17- خودسوزی یا تفاله خشک

18- هزینه‌های پاک‌سازی و جمع‌آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه سرقت مسلحانه

19- پوشش هر خطر اضافی (تبعی) درگرو پوشش خطر اصلی است.

دانلود فرم پیشنهاد

دانلود فرم اعلام خسارت

دانلود فرم درخواست

فهرست