بیمه‌نامه آتش‌سوزی انبار‌ها

انواع:

بیمه‌نامه آتش‌سوزی با مبلغ بیمه‌شده ثابت:در این بیمه‌نامه، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی بر اساس مبلغ مندرج در بیمه‌نامه و به میزان زیان وارده به بیمه‌گذاران نسبت به سال بیمه‌شده جبران خواهد شد.

یبیمه‌نامه اظهارنامه‌ای (شناور): با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به‌طور ماهیانه یا سه ماه یک‌بار، با توافق بیمه‌گذار و بیمه‌گر می‌توان از پوشش مناسب و مطمئن‌تری استفاده کرد.

خطرهای تحت پوشش در بیمه‌های آتش‌سوزی

پوشش‌های اصلی

پوشش‌های فرعی (اضافی):

 1. آتش‌سوزی
 2. انفجار
 3. صاعقه
 4. سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه‌ها
 5. زلزله
 6. طوفان، تندباد و گردباد
 7. سقوط بهمن
 8. سقوط هواپیما، بالگرد یا قطعات آن‌ها
 9. ترکیدگی لوله‌های آب
 10. ضایعات ناشی از برف و باران
 11. سرقت با شکست حرز
 12. شکست شیشه
 13. نشست، ریزش و رانش
 14. برخورد اجسام خارجی
 15. انفجار ظروف تحت‌فشار صنعتی
 16. شورش، بلوا، اغتشاش و آشوب
 17. خودسوزی یا تفاله خشک
 18. هزینه‌های پاک‌سازی و جمع‌آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه سرقت مسلحانه
 19. پوشش هر خطر اضافی یا تبعی درگرو پوشش خطر اصلی است.

دانلود فرم پیشنهاد

دانلود فرم اعلام خسارت

دانلود فرم درخواست

فهرست