بیمه‌نامه‌های مهندسی

بیمه‌های مهندسی از اواسط سده نوزدهم میلادی تا امروز راهی طولانی پیموده و تحولات بی‌شماری را در جهت تکامل در خود مشاهده نموده است. بیمه مهندسی در ایران از سال 1342 آغاز گردید. بیمه‌های مهندسی یکی از انواع رشته‌های بیمه‌ای زیرمجموعه بیمه‌های اموال است که با توجه به‌کاربرده‌ای گوناگون در اغلب زمینه‌ها از تنوع بسیار زیادی برخوردار می‌باشد.

فهرست